Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

AANSPRAKELIJKHEID
Ckleo is nooit aansprakelijk voor gederfde winst of goodwill of enige andere vorm van gevolgschade. Het gebruik van leer en andere authentieke materialen die Ckleo verwerkt in haar producten kan leiden tot het verlies van de originele kleur, dit geeft onze producten een unieke en vintage uitstraling.

De producten die door Ckleo worden gemaakt, zijn uniek, handgemaakt en worden in kleine oplage geproduceerd. Probeer schuring tegen kleding te vermijden, hiervoor is Ckleo niet aansprakelijk.

OVERMACHT
Ckleo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ckleo geen invloed kan uitoefenen.

Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van Ckleo opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Onder overmacht worden ook verstaan die situaties waarbij onjuiste of onvolledige gegevens aan Ckleo zijn verstrekt. In dat geval is Ckleo niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ckleo kenbaar behoorde te zijn.

ONZE BEDRIJFSINFORMATIE
Ckleo is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72498811,
BTW-nummer: NL859130770B01. 

Zie verder onze klantenservice via deze link.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit zijn de algemene voorwaarden van Ckleo, gevestigd aan De Oude Veiling 70H, 1689 AC Zwaag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal onder nummer 72498811.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van Ckleo en alle overeenkomsten die je sluit met Ckleo.

Door het online bestellen van artikelen accepteer je deze algemene voorwaarden.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »